173

Anomali:
173
Erişim Seviyesi:
III (Mahrem)
SAKLAMA SINIFI » Avaagna Ostera « İkincil Sınıfı

Tehlike Sınıfı: Yüksek


SAKLAMA PROSEDÜRLERİ


Anomali-173, coğrafi yapısı nedeniyle muhafaza edilemez ve diplomatik ve siyasi ilişkiler nedeniyle herhangi bir şekilde Anomali-173'e ulaşım engellenemez. Anomali-173 içerisindeki olaylara Topluluk adı altında müdahale politik sebepler yüzünden mümkün değildir.

Şu an için birinci öncelik Anomali-173 içerisinde bir güvenli ev oluşturulacak ve içerisinde aktif olarak 30 personel olacaktır ve bu personellerin 20 tanesi mp5 kuşanmış askeri personel, 5 tanesi müzayedelere katılacak deneyimli personel ve 5 adet elde edilen objeleri araştırmak için uzman personel olacaktır.

Anomali-173 içerisindeki güçlerle nötr ilişkiler kurulacak ve olabildiğince çok müzayedeye katılıp anormal veya düşman kuruluşların eline geçmemesi gereken objeler satın alınmaya çalışılacaktır. Anomali-173 içerisindeki anormal alanlar veya sahipli anormal objeler olabildiğince belgelenmeye çalışılacaktır. Anomali-173 içerisindeyken Topluluk Personelleri gözden uzak olmalı ve sadece görev ile ihtiyaçlar için güvenli evi terk edecektir.

AÇIKLAMA


Anomali-173: (Belgenin geri kalanında ''Insular Syndicate'' olarak belirtilecektir.) tamamen karteller ve mafyalar tarafından yönetilen Kuzey Atlas Okyanusu açıklarında bulunan, kendi para birimleri olan1, Insular Syndicate (Kartel Adası) adıyla bilinen, 71.302 Kilometrekare yüzölçümü olan bir adadır. Adanın yerleşim yerlerinin %68'i yeryüzünde geri kalan %32'lik kısım ise yeraltında bulunan gelişmiş şehirlerdedir.

Insular Syndicate içerisinde insanlar ve anomalilerin (Daha çok insansı anomalilerle.) beraber yaşadığı görülmüştür. Ada içerisinde anormal objeler üretilmekte, sergilenmekte, açık arttırmalarla satılmaktadır. Insular Syndicate bağımsız olmasına rağmen adanın yönetimi için birbiriyle çatışmakta olan kartel ve mafyalar sebebiyle ada bölünmüş ve her bölgenin farklı kuralları ve yöneticileri vardır. Şu anda adadaki en nüfuslu ve güçlü konumdaki mafyası ''Sönmez Alev'' olarak bilinmektedir. Insular Syndicate içerisinde sivil halkın da yaşaması sebebiyle farklı bağımsız kuruluş ve şirketlere de ev sahipliği yapmaktadır. Bunların en bilinenleri şunlardır: ARSENAL, Son Perde Tiyatrosu, Bozuk Harmoni Sergisi, Pony Expres, Prevention, Global Contract Agency2 (G.C.A), The Bazaar Açık Arttırmaları, Berberler Tarikatı ve Hipokrat Poliklinikleri.

Insular Syndicate içerisinde pek çok farklı döneme ait eser ve yapılar (Büyülü yapı ve eserler, runik harabeler, etten topraklar vb.) bulunmaktadır. Bunun gibi yüksek anormal durumlar nedeniyle Insular Syndicate anomali olarak sınıflandırılmıştır.

Belgenin devamı daha ayrıntılı ve temiz bilgi için kategorize edilmiştir.


Mafyalar Ve Karteller


Mafya ve Karteller, Insular Syndicate'in yönetimini oluşturan başlıca oluşumlardır. Her mafya ya da kartelin bir baronu ya da kurulu bulunmaktadır.

Sönmez Alev, Insular Syndicate içerisindeki en nüfuslu ve en güçlü (otorite, askeri ve ekonomik olarak) mafyatik kuruluştur ve adanın büyük bölümüne sahiptirler. Genel olarak büyülü nesne, varlık ve alanlar olmak üzere büyüyle ilgili her şeyi ''yanlış ellere geçmemesi için'' yok etmeyi hedeflemektedirler. Ekonomik kaynakları genelde koruma, bağımsız kuruluşlardan vergi, silah ticareti ve faizli mali destektir.

Sönmez Alev'in şu anlık tespit edilen silahlı gücü şu şekildedir:

100 binden fazla silahlı personel,
Belirsiz derecede patlayıcı mühimmat,
500 binden fazla efsunlu ve taumaturjik3 tam ve yarı otomatik silah,
2 Nimitz sınıfı ağır zırhlı savaş gemisi,
1 saldırı helikopteri.

Sönmez Alev şu an Godzilla olarak bilinen bir kişi tarafından yönetilmektedir.
Godzilla pek çok kartel ve mafya baronu tarafından tanınmakta, saygı duyulmakta ya da korkulmaktadır. Godzilla anlaşıldığı kadarıyla çoğunlukla büyü karşıtı, uzlaşmacı, inançlarına bağlı, altında çalışanlara değer veren ve adayı korumak için her yöntemi kullan biridir. Godzilla şu anlık sebebi bilinmeksizin Topluluğa Insular Syndicate içinde maddi olarak destek sağlamaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License