173

Anomali:
173
Erişim Seviyesi:
III (Mahrem)
SAKLAMA SINIFI » Avaagna Ostera « İkincil Sınıfı

Tehlike Sınıfı: Yüksek


SAKLAMA PROSEDÜRLERİ


Anomali-173, coğrafi yapısı nedeniyle muhafaza edilemez ve diplomatik ve siyasi ilişkiler nedeniyle herhangi bir şekilde Anomali-173'e ulaşım engellenemez. Anomali-173 içerisindeki olaylara Topluluk adı altında müdahale politik sebepler yüzünden mümkün değildir.

Şu an için birinci öncelik Anomali-173 içerisinde bir güvenli ev oluşturulacak ve içerisinde aktif olarak 30 personel olacaktır ve bu personellerin 20 tanesi MP51 kuşanmış askeri personel, 5 tanesi müzayedelere katılacak deneyimli personel ve 5 adet elde edilen objeleri araştırmak için uzman personel olacaktır.

Anomali-173 içerisindeki güçlerle nötr ilişkiler kurulacak ve olabildiğince çok müzayedeye katılıp anormal veya düşman kuruluşların eline geçmemesi gereken objeler satın alınmaya çalışılacaktır. Anomali-173 içerisindeki anormal alanlar veya sahipli anormal objeler olabildiğince belgelenmeye çalışılacaktır. Anomali-173 içerisindeyken Topluluk Personelleri gözden uzak olmalı ve sadece görev ile ihtiyaçlar için güvenli evi terk edecektir.

AÇIKLAMA


Anomali-173: (Belgenin geri kalanında ''Insular Syndicate'' olarak belirtilecektir.) Tamamen karteller ve mafyalar tarafından yönetilen Kuzey Atlas Okyanusu açıklarında bulunan, kendi para birimleri olan2, Insular Syndicate (Kartel Adası) adıyla bilinen, 71.302 Kilometrekare yüzölçümü olan bir adadır. Adanın yerleşim yerlerinin %68'i yeryüzünde geri kalan %32'lik kısım ise yeraltında bulunan gelişmiş şehirlerdedir.

Insular Syndicate içerisinde insanlar ve anomalilerin (Daha çok insansı anomalilerle.) beraber yaşadığı görülmüştür. Ada içerisinde anormal objeler üretilmekte, sergilenmekte, açık arttırmalarla satılmaktadır. Insular Syndicate bağımsız olmasına rağmen Adanın yönetimi için birbiriyle çatışmakta olan kartel ve mafyalar sebebiyle Ada bölünmüş ve her bölgenin farklı kuralları ve yöneticileri vardır. Şu anda Adadaki en nüfuslu ve güçlü konumdaki mafyatik oluşum ''Sönmez Alev'' olarak bilinmektedir. Insular Syndicate içerisinde sivil halkın da yaşaması sebebiyle farklı bağımsız kuruluş ve şirketlere de ev sahipliği yapmaktadır. Bunların en bilinenleri şunlardır: ARSENAL, Son Perde Tiyatrosu, Bozuk Harmoni Sergisi, Pony Expres, Prevention, Global Contract Agency3 (G.C.A), The Bazaar Açık Arttırmaları, Berberler Tarikatı, Evrensel Katmanlama Şirketi4 ve Hipokrat Poliklinikleri.

Insular Syndicate içerisinde pek çok farklı döneme ait eser ve yapılar (Büyülü yapı ve eserler, runik harabeler, etten topraklar vb.) bulunmaktadır. Bunun gibi yüksek anormal durumlar nedeniyle Insular Syndicate anomali olarak sınıflandırılmıştır.

Belgenin devamı daha ayrıntılı ve temiz bilgi için kategorize edilmiştir.


Mafyalar Ve Karteller


Mafya ve Karteller, Insular Syndicate'in yönetimini oluşturan başlıca oluşumlardır. Her mafya ya da kartelin bir baronu ya da kurulu bulunmaktadır.

Sönmez Alev, Insular Syndicate içerisindeki en nüfuslu ve en güçlü (otorite, askeri ve ekonomik olarak) mafyatik kuruluştur ve Adanın büyük bölümüne sahiptirler. Genel olarak büyülü nesne, varlık ve alanlar olmak üzere büyüyle ilgili her şeyi ''yanlış ellere geçmemesi için'' yok etmeyi hedeflemektedirler. Ekonomik kaynakları genelde koruma, bağımsız kuruluşlardan vergi, silah ticareti ve faizli mali destektir.

Sönmez Alevin şu anlık tespit edilen silahlı gücü şu şekildedir:

100 binden fazla silahlı personel,
Belirsiz derecede patlayıcı mühimmat,
500 binden fazla efsunlu ve taumaturjik5 tam ve yarı otomatik silah,
2 Nimitz sınıfı ağır zırhlı savaş gemisi,
1 saldırı helikopteri.

Sönmez Alev şu an Godzilla olarak bilinen bir kişi tarafından yönetilmektedir.
Godzilla pek çok kartel ve mafya baronu tarafından tanınmakta, saygı duyulmakta ya da korkulmaktadır. Godzilla anlaşıldığı kadarıyla çoğunlukla büyü karşıtı, uzlaşmacı, inançlarına bağlı, altında çalışanlara değer veren ve Adayı korumak için her yöntemi kullan biridir. Godzilla şu anlık sebebi bilinmeksizin Topluluğa Insular Syndicate içinde maddi olarak destek sağlamaktadır.


Baron, Baroniçe ve Kurullar


Baron, baroniçe ve kurullar; Insular Syndicate içerisindeki en önemli ve güç sahibi kişilerdir. Pek çoğu kendine has özellikleriyle öne çıkmaktadır.

Bilinen isimleri: Godzilla, Ateş püskürten canavar, Sönmez Alev'in evladı, Tufandan kurtulan.

Kullandığı özel silah: Egagrir'in alevi, görünüş olarak klasik bir zippo çakmaktır. Godzilla çakmağı yaktıktan sonra üfleyerek ateş püskürtebilir, ateş topları atabilir, ateşten duvar örebilir, her şeyi yakabilir vb. varyasyonlar üretebilir. Ateşten etkilenen hedefler tamamen yanmadan ateş sönmemektedir.

Bağlantısı bulunan gruplar: Kuzgunlar, Kristal Ejder, Dişliler ve Gözyaşları, Üç Ok, Egagrir Kütüphanecileri.

Bilinen Geçmişi: Godzilla'nın bilinen soyu tufan sırasında Egagrir adlı tanrıya bağlılığını korumuş ve tufanın sebeplerinden biri olan aşırı büyü kullanımını durdurmak için yardım istemiş bir hane olan ''Sönmez Alev ''adlı hanenin soyundan gelmektedir. 1867 yılında Adaya geldiği bilinmektedir. 1990 yılının ortalarında Sönmez Alev ismiyle kendisinin ilk mafyatik oluşumunu kurmuştur ve 2011 yılında ''Yıkım Olayı'' adlı bir olaya sebep olmuştur. 2022 yılında Godzillanın 65-68 yaşları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Buna rağmen fiziksel olarak 30'lu yaşlarında bir insandan daha genç görünmekte ve fiziksel gücü daha fazla olduğu bilinmektedir.

Sahip olduğu anormal nesneler: Super Hot Man28, Rünik katalizör, Kızıl İmparatoun Plaka Zırhı, Devrim Yüzüğü (Turuncu Ekim)29.


Astlar


Astlar, mafyaların yöneticilerinden sonra en çok sözü geçen tecrübeli ve yetenekli kişilerdir. Çoğu astın özel yetenekleri bulunmaktadır.
  • Cyrus Mistlin: 1992 yılında doğmuştur. Asıl işi muhasebe olup yan işi sorgulama olmaktadır. Sahip olduğu özel bir eşya bulunmamaktadır. Anormal özelliği havanın derecesi fark etmeksizin sürekli olarak aşırı sıcak hissetmektedir.
  • Louis Worth: 2000 yılında doğmuştu. Asıl işi çatışmalarda destek birimi olarak görev almaktır. Sahip olduğu özel bir eşya bulunmamaktadır. Anormal özelliği tersten konuşarak büyü yapabilmektir.
  • Count Duskblade: Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl işi Godzilla adına emirleri yerine getirmektir. Sahip olduğu özel eşya Kısıtlama Eldivenleri'dir.62 Anormal özellikleri bir ilkel vampir olarak insanüstü fiziksel yetenek, rejenerasyon, duyu dışı algı, hematofaji, soyutluk, hemokinesis, şekil değiştirme, telepati, gündüzyürüme, yerçekimi manipülasyonu, ebedi yaşam, anormallik tespitidir.
  • Cipher Counteract: 1999 yılında doğmuştur. Asıl işi anormal özellik gösteren kişileri etkisiz hale getirmek ve Sönmez Alev için çalışmaya ikna etmektir. Sahip olduğu özel bir eşya bulunmamaktadır. Anormal özelliği temasta bulunduğu kişinin anormal özelliğini engellemek ve etkisini kaldırmaktır.
  • Sirius Bullet: 1987 yılında doğmuştur. Asıl işi uzak menzilli suikastlar düzenlemektir. Sahip olduğu özel bir eşya bulunmamaktadır. Anormal bir özelliği bulunmamaktadır.
  • Asher Hazard: 6 Haziran 2000 tarihinde ve saat 06.06'da doğmuştur ve bir işi bulunmamaktadır. Sahip olduğu özel bir eşya bulunmamaktadır. Anormal özelliği doğru zamanda doğru yerde olmaktır.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License