Anomali-029
1662299001775.png

CROWIKJK_a_black_featureless_iron_dome_in_the_middle_of_sahara__459e92e0-d1a0-461d-8a46-4e43ab118ae5.png?width=904&height=402

Anomali-029.

Anomali »
029
Erişim Seviyesi »
III (Mahrem)
Saklama Sınıfı »
Aşağıya Bakınız.
İkincil Sınıf »
Aşağıya Bakınız.

Tehlike Sınıfı: Aşağıya Bakınız.

ATANAN BÖLGE BÖLGE YÖNETİCİSİ BAŞ ARAŞTIRMACI ATANAN APAB
Aşağıya Bakınız. Aşağıya Bakınız. Nivrutti Aman Hangisi Gerekirse

Saklama Prosedürü


Bölge-29, Anomali-029'a giden erişim şaftının etrafına dikildi. Hiçbir koşulda Bölge-29'a yetkisiz personelin girmesine izin verilmemekte olup, Anomali-029'u çevreleyen 500m'lik yasak bölgeyi aşmaya çalışacak personel veya gruplara karşı öldürücü güç kullanımına izin verilmiştir. XT3'e ayrıca Anomali-029-3'ü başarıyla kapsama altında tutmak amacıyla Anomali-029-2 ile birlikte çalışması emri verildi. XT3 personelinin yanı sıra Anomali-029'a atanan ek Topluluk personeli de bu bilgilere aşina olacaktır.

Anomali-029-1, -2 ve -3'ün (Anomali-029-A olarak genellenecektir.) ilişkisinin benzersiz doğası nedeniyle, üç varlığı bir grup olarak betimlemek için tek bir nesne ataması kullanılır. Bununla birlikte, her biri kendi bireysel anomaliler olarak kabul edilir ve bu dosyada da bu şekilde açıklanacaktır.

Kapsama Bilgilendirmesi - 1/2 Anomali-029-1, -2 ve -3'ün benzersiz doğası gereği, her varlığa ayrı bir saklama sınıfı atanmıştır.

 • Anomali-029-1: Ehiram1
 • Anomali-029-2: Dryas2
 • Anomali-029-3: Connan3
 • Anomali-029-X: Xerxes4 - Ek-029-3'E BAKINIZ.

Güncellenmiş Kapsama Muhtırası - 2/2: Topluluk Protokolü 3982:11 "Alakalı Anomaliler İçin Tek Başlık Altında Kapsama ve Ortak Departman İzni" kararınca, Anomali-040'ın devam eden muhafazası KAM Projesi'nin yetki alanına devredilmiştir. Protokol uyarınca diğer tüm mevcut kapsama prosedürleri yerinde kalır.

Asıl Kapsama Prosedürleri:

 • Anomali-029-1: Anomali-029-1, mobilya ve kendi seçtiği eşyalarla döşenmiş iki (2) odalı ve bir banyolu hücrede tutulacaktır. Tesiste serbestçe dolaşmasına ve ana kantinde yemek yemesine izin verilir. Anomali-029-1'e bir takip cihazı takılmıştır ve çıkarılmayacaktır. Deneğin yüzeyle teması ve tesis dışına çıkması yasaktır. Anomali-029-1'e hiçbir koşulda şiddet uygulanmamalıdır.
 • Anomali-029-2: Anomali-029-2, mobilya ve kendi seçtiği eşyalarla döşenmiş iki (2) odalı ve bir banyolu hücrede tutulacaktır. Odasının içerisinde bir kitaplık bulunacaktır ve her hafta kendisine yeni kitaplar getirilecektir. Ayrıca, odanın içerisinde istediği türde mumlar ve tütsüler bulundurabilir.Tesiste serbestçe dolaşmasına ve ana kantinde yemek yemesine izin verilir. Anomali-029-2'e bir takip cihazı takılmıştır ve çıkarılmayacaktır. Anomali-029-2'nin Anomali-029-B'yi yazmaya devam etmesine izin verilecektir.
 • Anomali-029-3: Anomali-029-3'ün muhafaza alanı, deniz seviyesinin 200 metre altında, sismolojik olarak kararlı bir alanda sağlam ana kayadan tünel açılarak yerleştirilecektir. Muhafaza tesisine tek erişim, her elli metrede bir ayrılmış, 20 santimetre kalınlığında malzeme kalkanından yapılmış, güçlendirilmiş bir patlama kapısıyla ayrılmış dikey bir asansör boşluğundan olacaktır. Oda Anomali-029-3'ü küçük boyutlarda tutmak için düzenli olarak Hidroflorik asit odasına sprey olarak sıkılacaktır. Bir muhafaza ihlalinde tesis tamamen kilitlenmeli ve silahlı personeller Anomali-029-3'ü muhafaza odasına sokup mühürlemelidir. Başarısızlık durumunda yakalama ekipleri hava desteği sağlamalıdır.
 • Anomali-029-X: Ek-029-3'E BAKINIZ.

AÇIKLAMA


Anomali-029, Sahra çölünde bulunan devasa, metal bir yapıdır. Dışarıdan, Anomali-029, demir kubbe benzeri bir yapıdan oluşur. Yapının güney tarafında yer alan Anomali-029'un ana kapısı, mekanik cihazlar kullanılarak zorla açılmadan açılamamaktadır. Anomali-029'un ana katı iç kısmı bir dizi kemerli koridor ve geniş odalardan oluşmaktadır. Anomali-029'un alt seviyeleri yerin altındadır ve esas olarak çeşitli inişlere yol açan çok sayıda kedi yolu yapısına sahip büyük, açık bir odadan oluşur. Mevcut duvar alanının çoğu çeşitli hücrelerle kaplıdır. Bazı hücrelerde Anomali-029-A'lar bulunmuştur.

Anomali-029-A, Anomali-029-1, -2 ve -3 olmak üzere üç anormal varlığın ve çeşitli tarihi şeyleri tanımlayan bir dizi kurtarılmış belgenin (Anomali-029-B) grup tanımıdır.

Anormal öğelerden oluşan bir koleksiyondan kurtarılan bir dizi kurtarılmış belge ve eser. Koleksiyona "Enok Koleksiyonu" adı verildi. Bu koleksiyon aşağıda listelenmiştir.

 • Hiçbiri bilinen herhangi bir para birimini hesaba katmayan çeşitli şekil ve büyüklükte 46 madeni para.
 • Arapça kaleme alınmış, deri kaplı sert ahşapla ciltlenmiş, arkaik yazılarla dolu üç büyük ciltli kitap. Kitaplardan biri de sıcaklıktaki değişiklikleri işaret ediyor. Bu kitaplar görünüşte uzun yıllar boyunca yazılmıştır.
 • Altın ve platinden yapılmış ince bir halka. Tabanın yakınında kırılmış gibi görünen tüm halkanın etrafına yerleştirilmiş üç sivri ucu vardır.
 • Anomali-029-2 tarafından yazılmış bir bir günlük, Anomali-029-B. Üç Anomali-029 varlığının tasvirlerini ve Anomali-029-2'nin kişisel araştırmasını içerir.

Anomali-029-B, Anomali-029-2 tarafından yazılıyor olan bir günlük/kitaptır. Metnin bir başlığı şu anda yoktur ancak ilk sayfasında Anomali-029-2 tarafından yazılan “Enok'un Tam Kitabı (ÖZET)” başlığı açıkça okunabilmektedir.

Okuyucular Anomali-029-B'yi okurken paranoya, huzursuzluk ve ara sıra mide bulantısı hissettiklerini belirtmektedir, ancak bu konu ile ilgili olabilir. Bununla birlikte, okuyucular neredeyse evrensel olarak Anomali-029-B'yi ilginç olarak tanımlar ve çoğu zaman rahatsız edici içeriğine rağmen devam eden ilgiyi belirtirler On okuyucudan biri Anomali-029-B'ü hafif bir deniz tuzu kokusuna sahip olarak tanımlamaktadır.

Anomali-029-B, muhtemelen İbrahimî Din peygamberi Enoch/İdris ile aynı kişi olan Enok adında biri tarafından kaleme alınmış ve Anomali-029-2 tarafından yeniden yazılan, Tufan-Öncesi Dönem olarak adlandırılan eski bir zamanın ayrıntılı bir tarihçe kitabıdır. Kitap başta bulunan nottan anlaşılabileceği üzere asıl kitap değil, kitabın İngilizce çevirisidir.

Kitapta anlatılan Ma'aggohl'un Çağı, ilk insan olarak adlandırılan "Adem-el Adapa" olarak adlandırılan ilk insandan başlayarak Büyük Tufan'ın başlangıcına kadar anlatmaktadır. Bu dönemde kurulmuş olan devletleri, kültürleri, önemli kişi ve olayları detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Kitap, tufan öncesinin çeşitli uluslarının ritüelleri veya kültürel özellikleri veya illüstrasyonlarının açıklamalarını içerir. Topluluk arkeologları, bazı durumlarda zaten kapsamlı bir şekilde araştırılmış olan kazı alanlarında bulunan, uygun yerlerde ve katmanlarda tufan öncesine karşılık gelen yeni eserler ve izler keşfetmiştir.

Anomali-029-B, tarihi bir metinden çok bir biyografiye daha yakın görünen bir birincil kaynağın standartlarına göre dikkat çekici bir şekilde detaylandırılmıştır. Kurban törenleri, savaş alanı tasvirleri, günlük yaşam ve alıntılar ve doğum tarihleri ​​de dahil olmak üzere çeşitli kayda değer kişilerin yaşam hikayelerinin açıklamalarını içerir. Aşağıda muhtemelen Anomali-029'un hikayesi hakkında olan bir kısım verilmiştir.


Ek-029-1: Keşif

Ek-029-2: Olay 029-3-15

Ek-029-3: Topluluk'a Mektup

Ek-029-4: Bilgilendirme-029-PRIORKAM PROJESİ İLE İLGİLİ DİĞER DOSYALAR


KAPANIŞ BİLGİLENDİRMESİ: Anomali-029'un gerçek doğası ve diğer ilişkili fenomenler hakkında daha fazla araştırma halen devam etmektedir.

> Anomali-029 — 17/08/1945
> Anomali-040 — 22/05/1969
> [DAHA FAZLA SINIFLANDIRMA BEKLENİYOR] — ██/██/████
> [DAHA FAZLA SINIFLANDIRMA BEKLENİYOR] — ██/██/████
> [DAHA FAZLA SINIFLANDIRMA BEKLENİYOR] — ██/██/████
> [DAHA FAZLA SINIFLANDIRMA BEKLENİYOR] — ██/██/████
> [DAHA FAZLA SINIFLANDIRMA BEKLENİYOR] — ██/██/████
> [DAHA FAZLA SINIFLANDIRMA BEKLENİYOR] — ██/██/████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License